Okul Öncesi Eğitimde İlke Ve Prensipler Nedir?

Okul Öncesi Eğitim Kurumu Danışmanlığı
28 Şubat 2023
Okul Öncesi Eğitim Danışmanlığı
21 Mart 2023
Show all

Okul Öncesi Eğitimde İlke Ve Prensipler Nedir?

Okul öncesi eğitim, çocukların okul yaşamları, sosyal becerileri ve öğrenme yetenekleri üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Diğer tüm gelişim dönemleri arasında en yoğun ve hızlı öğrenmenin 7 yaş ve öncesi dönemde olduğu yapılan araştırmalarda görüşmüştür. Okul-aile-çocuk üçgeninin bir parçası olan ve becerilerin öğrenilmesi açısından en önemli dönem olan bu süreçte anaokulu danışmanlığı hizmeti çok önemli bir role sahiptir.

Ayrıca mevcut durum kreş danışmanlığı hizmeti içinde önemli bir role sahiptir. Bu üçgenin en sağlıklı şekilde kurulması çocuğun bireysel farklılıklarının fark edilebilmesi ve bu doğrultuda destekleyici okul öncesi eğitim hizmetlerinin verilebilmesi için elzemdir.

Okul Öncesi Eğitimde Gelişim ve Öğrenme Sürecinin Önemi Nedir?

Gelişim ve öğrenme, her biri diğerini ve gelecekteki büyüme modellerini şekillendiren, çocuğun biyolojik özellikleri ile çevre arasındaki karmaşık etkileşimi yansıtan dinamik süreçlerdir. Son yirmi yılda nörobilimdeki gelişmeler, erken beyin gelişimi süreçleri ve bunların gelişim ve öğrenme üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkında yeni görüşler sağlamıştır.

Bulgular, çocukların yaşam boyu başarılarını desteklemek için küçük çocuklar için yüksek kaliteli erken öğrenme deneyimlerinin önemini destekleyen sağlam kanıtlar sunmaktadır.

Okul Öncesi Eğitim Girişim Faaliyetine Girer mi?

Son yıllarda birçok yatırımcı veya yatırımcı danışmanları kaliteli bir anaokulu açmak için harekette bulunmuşlardır. Verilen eğitimin kaliteli olması anaokulu ve kreş eğitim kalitelerini yükseltecektir.

Dolayısıyla okul öncesi eğitim kurumlarının daha kaliteli hale getirilmesi için temel ilke ve prensiplerin doğru oluşturulması gerekmektedir. Kids Academy Europe olarak okul öncesi eğitimleri ve anaokulu ya da kreş açmak için gerekli danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Okul Öncesi Eğitimcilerin İlkeleri Nedir?

Erken çocukluk eğitimcileri ve küçük çocuklarla etkileşimde bulunan tüm personel, bu yaş grubunun gelişim özelliklerine ilişkin uygun eğitim, anlayış ve bilgiye sahiptir.

Erken çocukluk eğitimcileri, oyunun küçük çocukların işi olduğunun farkındadır.

Erken çocukluk eğitimcileri, öğrenme sevgisini teşvik etmek için çocukların doğal merakını geliştirir.

Erken çocukluk eğitimcileri, çocukların aktif araştırma ve keşif yoluyla öğrenmeleri için ortamı hazırlar.

Erken çocukluk eğitimcileri, açık havada oynamanın önemini kabul eder ve uygun zaman ve ekipman sağlar.

Erken çocukluk eğitimcileri, küçük çocukların büyük ve küçük motor becerilerini geliştiren programlar tasarlar.

Erken çocukluk eğitimcileri, küçük çocukların benzersiz özelliklerini ve ihtiyaçlarını anlamada ebeveynleri ortak olarak görevlendirir.

Erken çocukluk eğitimcileri, çocukların davranışlarını gözlemlerken ve yorumlarken, gelişimsel normlara dayalı önyargısız değerlendirme araçları kullanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button