Kids Academy Europe Anaokulları

Kids Academy Europe'a üye tüm anaokullarımızda çocuklarımıza aynı kalitede eğitimler ve hizmetler verilmektedir. Bu sayede çocuğunuzu güvenle istediğiniz Kids Academy Europe üyesi okulumuza gönderebilirsiniz.

Biz Kimiz

Kids Academy Europe, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi ile endüstri 4.0 çağına göre insan yetiştirmeyi hedefleyen ,bu konuda anaokullarına danışmanlık hizmeti veren bir kurumdur.

Üye okullarımızda öğretmen eğitimleriyle, son yıllarda eğitimde üzerinde en çok durulan kavramlar arasında yer alan STEM eğitimleri, yabancı dil eğitimleri, gelişim seminerleri ile çağımız insanını yetiştiren öğretmenlerimizin yetkinliklerini ve farkındalıklarını arttırarak, onların profesyonel gelişimlerinlerine destek oluyoruz.

Akademik danışmanlarımızın gözetiminde hazırlanan eğitim planları, programlar, bültenler, sağlıklı yemek menüleri,sanat çalışmalarıyla bir anaokulunun gereksinim duyacağı tüm çalışmalar,ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hedeflerimiz

Günümüz çocuklarının gereksinimlerini karşılayacak bir eğitim sistemi ile onların duygusal,bilişsel,sosyal ve akademik yönden gelişimlerini desteklemek.

Bilimi ve sanatı kullanarak çocukların yaratıcılıklarını arttırmak, bilgiyi keşfederek öğrenmelerini sağlamak.

Yoğun ve nitelikli dil eğitimi ve kültürü ile dünya vatandaşı ve doğa tabanlı STEM+A temelli bir okul olarak geleceğin liderlerini, bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştirmek.

Atatürk ilkeleri ve demokratik laik cumhuriyete sahip çıkan, çağdaş ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi bireyler yetiştirmektir.


Misyon

Bilimsel ve analitik düşünceye sahip, mutlu, sağlıklı iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı, teknoloji ile barışık,insana ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akademik, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, üretken, donanımlı, yaratıcı, eleştirel düşünen ve sorgulayan, bilgi toplumunun bireylerini yetiştiren nitelikli insan kaynağının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 
Neden Kids Academy Europe Anaokulları?

Çocuğunuzu Neden Kids Academy Europe Anaokulları'na Kayıt Etmelisiniz?


  • K.A.E. Anaokullarının eğitim programları konusunun uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.
  • K.A.E. Uzmanları hazırladıkları bu eğitim programları hakkında KAE öğretmenlerine her ay kapsamlı eğitimler vermektedirler.
  • K.A.E. Denetçileri her ay sınıfları denetleyerek bu programların sağlıklı uygulanıp uygulanmadıklarını kontrol etmektedirler.
  • Call Now Button