Kids Academy Europe Anaokulları


Kids Academy Europe'a üye tüm anaokullarımızda çocuklarımıza aynı kalitede eğitimler ve hizmetler verilmektedir. Bu sayede çocuğunuzu güvenle istediğinizi Kids Academy Europe üyesine gönderebilirisiniz. Kids Academy Europe'a üye anaokullarının temel farkları;

Eğitim Sistemi Desteği

Kurumumuzun hizmetlerinden en önemlisi okullara verilen eğitim sistemi desteğidir. Akademik uzmanlarca titizlikle hazırlanmış eğitim programlarımız,kullanılan eğitim materyalleri, aylık ve günlük planlar,bültenler, öğretmen eğitimleri ve denetimleri, seminerler ile yıl boyu devam eder.

Psikolojik Danışmanlık

Okullarımızdaki psikolojik danışmanlık hizmeti ,firmamızın bünyesinde bulunan psikolojik danışmanlık birimimiz tarafından verilmekte,öğretmenler gerek seminerlerle gerekse workshop uygulamalarıyla donanımlarını artırmaktadırlar. Çocuk, aile, iletişim, duygu ve davranışlar konularında kendilerine daha çok güvenmektedirler.

Branş Dersleri Desteği

İngilizce, Almanca, Resim, Müzik, Drama, Dans, Satranç gibi branş derslerinde uygulanacak programlar ve yöntemler, herbiri konusunda uzman eğitimciler tarafından hazırlanmıştır. Kids Academy Europe ile artık branş derslerinizi düşünmenize gerek kalmayacak.

***Bazı branş dersleri bazı okullarımızda bulunmayabilir.***

Diğer Destekler

Üye okullarımız ,firmamızca belirlenen standartlarda hizmet verirler. Tüm okullarımız mimari tasarım desteği alırlar.Okul içi,derslikler,oyun alanları, bahçe belli standartlara sahip olmak zorundadır.Reklam ve tanıtım desteğiyle okullarımız desteklenir.Ekonomik olarak daha güçlü duruma gelirler.Finansal, hukuksal, muhasebe ve halkla ilişkiler desteğimizle de okullarımız ihtiyaç duydukları konularda hizmet alırlar.