1– Denetim Rehberi

2-Denetim Formu

Değerli İdarecilerim okullarımız denetime tabi tutulduğunda yukarıda paylaşmış olduğumuz denetim rehberi ve denetim formu ışığında gelen müfettişlerimiz veya ilgili üst amirlerimiz tarafından kontrol edilecektir. Denetmenler tarafından eksik görülen yanlarımız denetim raporuyla kurumumuza bildirilir. Okul idarelerimiz tarafından Gelişim raporları hazırlanır ve tespit edilen eksikler Denetim raporu ile gelişim planı  dahilinde takvime bağlanarak ilgili denetmenlere veya ilçe milli eğitim  veya bir üst amirlere bildirilir. Denetlemeye yetkili birim sizin gelişim planınızda vermiş olduğunuz takvime göre sizleri denetler ve eksikleri giderip gidermediğinizi kontrol eder. Eksiklerin giderilmediği tespit edildiği takdirde cezai işlem uygulanabilir. Bu sebeple azami derecede dikkatli olmanız gerekmektedir.

3-Gelişim Planı Örneği

4-Denetim Raporu Örneği

Denetim ve Teftiş Dosyamızda Gelişim Planlarımızı ve Denetim Raporlarımızı muhafaza etmemiz gerekmektedir. Bu dosya daha  sonra yapılacak olan bir sonraki denetimde müfettişler tarafından sizlerden istenecektir.

Call Now Button