Kurum  Dosyası ve İçeriği

Açıklama: Kurumumuzda oluşturacağımız ilk dosya kurum dosyasıdır.  Bu dosya ve içeriği denetimlerde ilk istenen bilgi ve belgeleri içermektedir. Dosya içeriğimiz kurumumuzun resmi olarak açılışındaki istenen belgeleri içermektedir. Bu belgeler kurumumuzun kimliğini temsil etmekte olup kurum içi ve kurum dışı paydaşlarımızla olan iletişimimizde istenecek önemli evraklardır.  Aşağıda vermiş olduğum sıralamayla dosyamızın içeriğini hazırlayabiliriz.   Belgeleri bulmakta zorluk çeken kurumlarımız ilçe milli eğitim müdürlüklerinden veya kurum açılışında evraklarını teslim ettiği birimlerden bir suretini temin edebilir.

Kurum dosyamızın içerisinde mümkünse bu belgelerin dışında başka bir evrak bulunmasın. Bu çalışmalarımız sona erdiğinde bütün evraklar kendi dosyasında yerini bulacaktır.

 • KURUM AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
 • MÜHÜR BERATI ( Milli Eğitime Bağlı Anaokullarımızda Mühürle Birlikte Verilmektedir. Bir sureti çerçeveletilerek müdür odasında asılı olması gerekir)
 • YERLEŞİM PLANI (Müfettişler tarafından onaylı suretinin olması gerekir)
 • İTFAİYE RAPORU ( Kurum açılışı esnasında İtfaiye tarafından verilmiştir)
 • SAĞLIK RAPORU Kurum açılış esnasında ilçe sağlık müdürlüğü tarafından verilmiştir)
 • TEKNİK RAPOR (Kurum açılışı esnasında kurum binasının tamamına ait teknik bilgileri içerir ayrıca depreme karşı dayanıklılığını gösterir stattik değerleri içermektedir)
 • İMZA SİRKÜSÜ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ( Şirket  Bünyesinde Faaliyet Gösteren Kurumlar için)
 • FAALİYET BELGESİ  ( Şirket  Bünyesinde Faaliyet Gösteren Kurumlar için)
 • TESCİL BİLGİLERİNİ İÇERİR BELGE  (Şahıs Şirketleri İçin)
 • ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA KAYIT BELGESİ (Şahıs Şirketleri İçin )
 • ADRES TESPİTİ (Belediye Başkanlığından Alınabilir)
 • TAPU
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 • YAPI DENETİM RAPORU
 • KİRA SÖZLEŞMESİ
 • BİNA SAHİBİ BİLGİLERİ (Nüfus Cüzdan Fotokopi- İkametgah-İletişim Tlf-E-posta )
 • BİNA SAHİBİ İMZA SİRKÜSÜ
 • DEVİR EVRAKLARI (  Kurumun geçmişinde devir serüveni varsa )
 • KONTENJAN ARTIRIM EVRAKLARI (kurumun geçmişinde kontenjan artırımına gidilmişse)
Not: Bu belgelerin tamamı kurumların şahsına özel olduğu için herhangi bir doküman paylaşılmamıştır. İkinci sırada yer alan dosyamız  BRİFİNG VE İSTATİSTİK DOSYASI’dır. 08/03/2021 tarihinde ikinci dosyamızın içeriğiyle ilgili paylaşımlarımızı yapacağız. O vakte kadar kurumumuz için önemli olan kurum dosyamızı düzenleyip eksiklerimizi giderirsek kurumsal kimliğimiz adına çok yerinde olacaktır.
İyi çalışmalar dileriz.

 

 

                                                                                                                                                      Kids Academy Europe İdari Destek Birimi

 

 

 

Call Now Button